หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
ดอกดาวเรืองและไร่อ้อย
พืชเศรษฐกิจของตำบชอนม่วง
ฟาร์มโคนม แหล่งผลิตนมสด
ที่มีคุณภาพของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนม่วง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๓๖-๗๗๖-๗๒๓
 
 
 
 
 
ทุ่งทานตะวันตำบลชอนม่วง
ตำบลชอนม่วง
 
สบู่สมุนไพร ผสมนมสด
 
  
 
 
 
  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 152 
เเบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการเเละประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้อง [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 (20 ต.ค. 2563)    อ่าน 1151  ตอบ 7  
ทำไมเบอร์ อบต.ชอนม่วงติดต่อไม่ได้ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1367  ตอบ 6  
ชี้แจงเรื่องการรับรองบัญชีครับ (8 ส.ค. 2561)    อ่าน 4159  ตอบ 16  
สอบถาม เรื่องการรับรองบัญชีหลังจากเข้าระบบแท่ง อปท. (25 ต.ค. 2560)    อ่าน 2789  ตอบ 6  
รองปลัดตอบหน่วย (การประกาศผลสอบถึงไหนแล้ว) (3 มี.ค. 2560)    อ่าน 5954  ตอบ 27  
รวมกลุ่มคนสอบติดธุรการชอนม่วง (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1727  ตอบ 2  
ขออนุญาตแนะนำ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1064  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการอ (29 ก.ย. 2559)    อ่าน 5040  ตอบ 12  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1035  ตอบ 0  
ปลดล็อก (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1719  ตอบ 5  
ที่พักใกล้วัดพุน้อย (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 9105  ตอบ 5  
ID LINE คนสอบผ่านพัสดุ (4 ก.ค. 2559)    อ่าน 1559  ตอบ 5  
ผลการประชุม ก กลาง (1 ก.ค. 2559)    อ่าน 1983  ตอบ 1  
แอดมาด่วน !!! กลุ่มไลน์ ตำแหน่ง วิเคราะห์ (อยากรู้ความเคลื่อนไหว แอดมาค่ะ) (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1472  ตอบ 5  
รวมพล วิเคราะห์ชอนม่วง (เราไม่ได้โฆษณาขายของ ไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใด) (25 มิ.ย. 2559)    อ่าน 995  ตอบ 0  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ลบ 0023.5/ว 571 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 566 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 1 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
ลบ 0023.5/ว 1878 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 547 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื้่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ที่ ลบ 0023.4/ว 1789 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
ลบ 0023.5/ว 1782 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่่วนที่สุดการนำส่งคืนงบประมาณอุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายร์มหาราช ประจำปี 2564 ลบ 0023.1/ว518 ลว 5 เม.ย.64 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 512 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงคลังฯ กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จก. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 00235.5/ว 511 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ที่ ลบ 0023.5/ว 503 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 483 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ลบ 0023.5/482 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ลบ 0023.5/ว 481 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธ  [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ลบ 0023.5/ว 480 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน ก.พ.64 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 479 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 เดือนมีนาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 478 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 1/2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ลบ 0023.5/ว 477 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน [ 17 ก.พ. 2563 ]

     
 
 
 
 
อบต.หนองผักแว่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนน้อย ประชาสัมพันธ์การเตรียมท่อนพันธุ์สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะลุง กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยขุนราม [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาพระยาเดินธง เจ้าหน้าที่ออกสำรวจภาษีและประชาสัมพันธ์ให้ความรุ้กับประชาชนในการชำระภาษี [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ตะลุง โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน วันที่ 20 เมษา [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.ชอนม่วง [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองเมือง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตะลุง โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือน วันที่ 7 เมษา [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองกระเบียนคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองรี คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองรี แจ้งงดออกรับบริการรับชำระค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองรี ขั้นตอนการเดินทางเข้าพื้นที่ลพบุรี [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เขารวก รายละเอียดแนบท้ายไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.64 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
e-Service
 
ระบบรับเเจ้งความชำรุดของโคมไฟสาธารณะ   ระบบคำร้องขอน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค
 
ระบบคำร้องการให้บริการตัดเก็บกิ่งไม้
 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.ชอนม่วง (Back Office)
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง   ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
     
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)   ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
     
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)   ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-776-723 โทรสาร : 036-776-723
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 8,106,303 เริ่มนับ 9 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง