หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำรวจเเละจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการวางเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคม) [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชอนม่วง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเเละลูกจ้าง มาตรการป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเเละลูกจ้าง [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3