หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)