หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเเละลูกจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)