หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัฐณิชาช์ มโหฬาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 0897615480


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 0859589552
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 0859589552


นางสาวกานต์พิชชา ปานถม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0867555900


นายจรัญ รุ่งอุทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819941084


นางสุภชานันฑ์ สุทธิชัชวาลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0982690478


นายสรธัญ การะนนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0933044116