หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัฐณิชาช์ มโหฬาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง


นางสาวกานต์พิชชา ปานถม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจรัญ รุ่งอุทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสุภชานันฑ์ สุทธิชัชวาลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสรธัญ การะนนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม