หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัฐณิชาช์ มโหฬาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 036-776723


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 036-776723
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดนัย คำคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
โทร : 036-776723


นางสาวกานต์พิชชา ปานถม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-776723


นายจรัญ รุ่งอุทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-776723


นางสุภชานันฑ์ สุทธิชัชวาลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-776723


นายสรธัญ การะนนท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 036-776723