หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
ดอกดาวเรืองและไร่อ้อย
พืชเศรษฐกิจของตำบชอนม่วง
ฟาร์มโคนม แหล่งผลิตนมสด
ที่มีคุณภาพของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชอนม่วง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๓๖-๗๗๖-๗๒๓
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 

 
 
 
 
 
องค์กรจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการสาธารณะ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
 
องค์กรจะให้บริการสาธารณะ โดยให้ความสำคัญการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
 
องค์กรจะให้บริการสาธารณะที่หลากหลาย รวดเร็ว คล่องตัวและทันเหตุการณ์
 
สร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ขององค์กร บุคลากร ประชาชนและชุมชน
 
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
  องค์กรจะยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรับรูปแบบการบริหารงานในเชิงบูรณาการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 1-3 ปี ในอนาคต
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-776-723 โทรสาร : 036-776-723
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 14,079,654 เริ่มนับ 9 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10